خمکده
انتهورا به روایت تصویر
۱۳۸۶/۰۸/۱۱
نلسون

نلسون بچه صورت 1922 و 1935

برچسب‌ها: