خمکده
انتهورا به روایت تصویر
۱۳۸۵/۱۰/۳۰
تهیه آبجو خانگی به روایت تصویر


2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
آقا واقعا زحمت كشيدي
من جدا از مطالعه لذت بردم
كلي گشتم اين شايتو پيدا كردم
تنها ايرائ اين است كه واقعا كار پرزحمت است
اميدوارم روزي در ايران هم مثل باقي كشورها بتوان راحت از مغازه نوشيدني الكلي تهيه كرد

آنگونه كه دقيقي به فردوسي گفت

به فردوسي آواز دادي كه مي
نخور جز بر آيين كاووس كيي

Anonymous ناشناس said...
likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Links to this post:
ایجاد یک پیوند