خمکده
انتهورا به روایت تصویر
2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
چطور در منزل با وسایل ساده میشه شراب سنج ساخت متشکرم

Blogger reconciliationman said...
یعنی چی عکس یک وسیله بدون هیچ توضیح و تفسیر گذاشتید که ما چکار کنیم

Links to this post:
ایجاد یک پیوند