خمکده
انتهورا به روایت تصویر
1 Comments:
Anonymous ناشناس said...
دمای لازم برای گرفتن عرق کشمش چند درجه است . آیا سرما باعث خرابی تخمیر میشود؟

Links to this post:
ایجاد یک پیوند